Endelig en kommunal husleiegaranti som kan anbefales

Gå til hovedinnhold

Endelig en kommunal husleiegaranti som kan anbefales

-Vi har arbeidet for en skikkelig kommunal husleiegaranti i mer enn tjue år, og endeling har regjeringen kommet opp med en husleiegaranti som vi trygt kan anbefale private utleiere, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

-Vi har arbeidet for en skikkelig kommunal husleiegaranti i mer enn tjue år, og endeling har regjeringen kommet opp med en husleiegaranti som vi trygt kan anbefale private utleiere, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

I alle år har de kommunale husleiegarantiene som vanskeligstilte på boligmarkedet utstyres med av NAV vært av dårlig kvalitet.HL har gjentatte ganger tatt dette opp med forskjellige kommunalministere, men interessen for å gjøre noe med problemet har vært heller lunken. Utleiere som har hatt muligheten til å leie ut til leiere som kunne stille med depositum på sperret konto, eller en husleiegaranti av skikkelig kvalitet, har gjort lurt i å velge disse.

Problemet med de kommunale garantiene har vært at de ofte ikke har vært gyldige i hele leieperioden, eller at de bare har dekket husleie og ikke skader på det leiete husrommet. Aller verst har værtat utleiere ikke har kunnet få dekket sitt krav uten først å ha forsøkt å inndrive pengene fra leieren. De har altså ikke vært såkalte selvskyldnergarantier.

Regjeringen har omsider rettet opp i dette, og kommunalminister Jan Tore Sanner har nå presentert et nytt standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser på en skikkelig måte.

-Det dokumentet om kommunal garanti, som «boligministeren» nå har presentert, kan vi med hånden på hjertet anbefale utleiere å bruke. Vi får håpe kommunene er seg sitt ansvar bevist, og bruker standarden aktivt i sitt arbeid med å sikre boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, sier generalsekretær i Huseiernes Landsforbund Peter Batta. Da det er opp til hver kommune å velge å bruke den nye ordningen, må utleierne som tilbyr ledig husrom til NAV eller en kommune forsikre seg om at det er den nye garantiordningen som blir benyttet i tilknytning til leiekontrakten.

Generalsekretær Peter Batta forteller i denne videoen om arbeidet med å få på plass en skikkelig kommunal husleiegaranti.

Kontaktpersoner

Bilde og video