Deponi for farlig avfall kan ramme husholdninger i Brevik

Gå til hovedinnhold

Deponi for farlig avfall kan ramme husholdninger i Brevik

I Miljødirektoratets innstilling til Klima- og miljødepartementet anbefaler direktoratet at nytt deponi for uorganisk farlig avfall skal etableres i Dalen gruver i Brevik. Huseiernes Landsforbund mener Brevik er uegnet som alternativ med henvisning til risikoen for storulykker som blant annet boligeiere i Brevik og omegn vil eksponeres for dersom anbefalingen tas til følge.

I Miljødirektoratets innstilling til Klima- og miljødepartementet anbefaler direktoratet at nytt deponi for uorganisk farlig avfall skal etableres i Dalen gruver i Brevik.
Huseiernes Landsforbund mener Brevik er uegnet som alternativ med henvisning til risikoen for storulykker som blant annet boligeiere i Brevik og omegn vil eksponeres for dersom anbefalingen tas til følge.

Under kan du se videoen om saken og brevet vi har sendt Klima- og miljødepartementet.

Kontaktpersoner

Bilde og video

Dokumenter