Boligskatten i Oslo fortsetter

Gå til hovedinnhold

Boligskatten i Oslo fortsetter

Huseiernes Landsforbund vant ikke frem i gruppesøksmålet om eiendomsskatt i Oslo. Det har Oslo tingrett i dag avgjort.

Huseiernes Landsforbund vant ikke frem i gruppesøksmålet om eiendomsskatt i Oslo. Det har Oslo tingrett i dag avgjort.

Oslo tingrett slår fast at innføringen av eiendomsskatten i Oslo var lovlig. Gruppesøksmålet som Huseiernes Landsforbund frontet fikk ikke medhold i retten.
- Det var viktig å få vurdert om innføringen av eiendomsskatten var lovlig. Tingretten har konkludert med at byrådet i Oslo hadde rett til å bruke den valgte eiendomsskattemodellen, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Kommer ikke til å anke
Oslo tingrett har kommet frem til at bare skatteytere som allerede hadde klaget på eiendomsskatten i 2016 kunne delta i gruppesøksmålet. Søksmålet ble dermed avvist for de fleste av deltakerne i gruppesøksmålet. Tingretten slår også fast at størrelsen på bunnfradraget i eiendomsskatten ikke er et spørsmål for domstolene, men fullt ut er overlatt politisk beslutning.
- Å eie sitt eget hjem er et grunnleggende velferdsgode.Vi vil derfor fortsette vårt arbeid mot eiendomsskatt på bolig gjennom andre kanaler enn rettsvesenet, sier Meyer.
- Dommen slår tydelig fast at utforming av eiendomsskatten på bolig er et politisk, og ikke et juridisk spørsmål. Det tar vi til etterretning og vi vil ikke anke dommen, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

At Huseiernes Landsforbund ikke anker saken er ikke til hinder for at deltakere i gruppesøksmålet benytter ankemuligheten med en annen grupperepresentant i front en HL. Arbeidet i en eventuell ankesak kan bygge på det omfattende arbeidet og materiale Huseiernes Landsforbund til nå fullt ut har finansiert.

Kontaktpersoner

Dokumenter