Boligprisene vil øke med 3 - 4 prosent i 2016

Gå til hovedinnhold

Boligprisene vil øke med 3 - 4 prosent i 2016

Lave renter, for få boliger, svak inntektsvekst og sprikende forventninger. Disse faktorene vil føre til at boligprisene stiger mellom 3 og 4 prosent i 2016.

Lave renter drar boligprisene opp. Økt arbeidsledighet drar prisene ned. Huseiernes Landsforbund mener boligprisene vil øke med 3 - 4 prosent i 2016.

Foto: Scanstockphoto.

I utredningen "Boligfakta" tar Huseiernes Landsforbund for seg situasjonen i boligmarkedet i 2016. Konklusjonen er at økt arbeidsledighet og nedgangskonjunktur bidrar til svakere vekst i boligprisene. Den lave renta trekker boligprisene opp og bidrar til sterk etterspørsel etter boliglån. Det forventes at Stavanger og Rogaland vil få en liten prisnedgang i 2016 på grunn av høy arbeidsledighet i oljesektoren. Det er ventet enda lavere utlånsrenter i 2016 og andelen som tror på bedring i privatøkonomien øker.
- Boligprisene vil øke videre med 3 - 4 prosent nasjonalt, men med betydelige regionale variasjoner, sier Peter Batta, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

For lite boligbygging
Høy prisvekst og høye boliginvesteringer ga høyere igangsetting av boliger i 2015. Trolig blir det bedre samsvar mellom boligbyggingen og befolkningsveksten enn før nasjonalt, men fortsatt en underdekning på rundt 4 000 boliger.
- Det bygges for få boliger. Myndighetene bør bygge flere studentboliger for å redusere presset i boligmarkedet, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Kontaktpersoner

Bilde og video