Bolig er arbeidende kapital

Gå til hovedinnhold

Bolig er arbeidende kapital

At nordmenn bygger hus, pusser opp og flytter er positivt for norsk økonomi. Totalt bidrar boligeiere med 61 milliarder kroner i årlige skatteinntekter. – Dette viser at bolig er arbeidende kapital, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

At nordmenn bygger hus, pusser opp og flytter er positivt for norsk økonomi. Totalt bidrar boligeiere med 61 milliarder kroner i årlige skatteinntekter.

– Dette viser at bolig er arbeidende kapital, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Nordmenn bruker stadig mer av sine inntekter på kjøp, vedlikehold og oppussing av bolig. I takt med veksten i den norske boligformuen roper kritikerne høyt om manglende aksjeinvesteringer og at nordmenn overinvesterer i bolig.

–De omtaler gjerne bolig som «død kapital», det vil si at boliginvester­ing­ene verken genererer arbeidsplasser eller inntekt. Intet kunne vært lenger fra sannheten, sier Batta. Hans definisjon av «arbeidende kapital» er at investeringen gir positivt bidrag til verdiskapningen i samfunnet.

Sysselsatte 155.000 årsverk

Bolig og eiendom har store sysselsettingsvirkninger for vårt land.

– Våre beregninger viser at aktive boligeiere i 2015 skapte 177 milliarder kroner i omsetning i ulike næringer gjennom sin etterspørsel etter varer og tjenester, sier Batta. Dette sysselsatte 155.000 årsverk hos leverandører og underleverandører.

–Spesielt i en tid med stigende arbeidsledighet, er dette verdt å merke seg, sier han.


Store ringvirkninger

Høy etterspørsel etter bolig gir høy aktivitet i bygge- og anleggssektoren knyttet til nybygg av boliger. Likeledes skaper vedlikehold og oppussing betydelige ringvirkninger i samme bransje. Skatter og avgifter som bedriftene derigjennom bidrar med, gir store velferdsvirkninger for stat og kommune. De sikrer arbeidsplasser og finansierer offentlige velferdsgoder. Og boligeiere som flytter, bidrar til økonomien ved at de etterspør tjenester fra eiendomsmeglere, takstfolk og andre ved kjøp og salg av bolig.

Sykehjemsplasser og barnehageplasser

Aktiviteten og sysselsettingen som boligeierne skapte, utgjorde 43 milliarder kroner i skatter og avgifter i 2015. I tillegg betaler boligeiere rundt 18 milliarder kroner i eien­domsskatt, dokumentavgift og formuesskatt. Disse totalt 61 milliarder kronene i skatte­inntekter kan finansiere rundt 67 000 sykehjemsplasser. Til sammenligning hadde vi i fjor i underkant av 40 000 sykehjemsplasser her til lands. Alternativt kan boligeiernes bidrag til norsk økonomi finansiere 388 000 barnehageplasser, noe som er rundt 58 000 flere barnehageplasser enn det er behov for i dag.

– Dette viser at boligeiere bidrar vesentlig til norsk økonomi. Bolig er arbeidende kapital, understreker generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Se video med utredningssjef Kristin Gyldenskog om at boligeiernes aktivitet er positiv for norsk økonomi.

Kontaktpersoner

Bilde og video