Ber Siv Jensen ta et oppgjør med bankene

Gå til hovedinnhold

Ber Siv Jensen ta et oppgjør med bankene

Forbrukerne bør få beholde samme kontonummer når de bytter bank. Det mener Huseiernes Landsforbund er det viktigste finansminister Siv Jensen kan gjøre for å øke konkurransen i bankmarkedet.

Forbrukerne bør få beholde samme kontonummer når de bytter bank. Det mener Huseiernes Landsforbund er det viktigste finansminister Siv Jensen kan gjøre for å øke konkurransen i bankmarkedet.

– Det bør være enkelt og billig å bytte bank. Det er på tide at bankene blir pålagt at forbrukerne kan beholde kontonummeret sitt uansett hvilken bank de bruker. Det vil øke konkurransen mellom bankene, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Mulig å få til
Finansdepartementet har sendt ut et forslag om å pålegge bankene å lenke fra sine nettsteder til Finansportalen.no slik at bankkundene lett kan sammenligne priser. Huseiernes Landsforbund støtter forslaget, men tviler på om det er tilstrekkelig til å øke konkurransen i boliglånsmarkedet.
– Det viktigste finansminister Siv Jensen kan gjøre er å pålegge bankene at forbrukerne beholder kontonummeret sitt ved bankbytte, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.
Han sammenligner det med at telekombransjen lar mobilnummeret følge kunden.
– Det er mulig å la forbrukerne beholde kontonummeret sitt ved bankbytte, og det er det viktigste tiltaket for økt konkurranse. Her bør finansministeren ta grep, sier Batta.

Drar beina etter seg
Huseiernes Landsforbund (HL) er en forbrukerorganisasjon for boligeiere med 218.000 medlemmer og har gjennom alle år kjempet for økt konkurranse i boliglånsmarkedet. HL har gjentatte ganger gjennomført renteaksjoner med mål om rettferdig rente for boligeiere.
– Konkurransen mellom bankene er for dårlig. De store bankene drar beina etter seg når det gjelder tiltak som kan gjøre det lettere for forbrukerne å bytte bank, sier Batta.
Han viser til at bankene er blitt oppfordret til å lenke til Finansportalen.no, slik at alternative tilbud bare er et tastetrykk unna for forbrukerne. Men bare enkelte banker har fulgt oppfordringen.
– Det samme skjer gang på gang. De store bankene vil at det skal være så mye plunder og heft ved å bytte bank, at folk lar være. Det er på tide at finansministeren holder bankene i ørene og at vi får kontonummer som følger kunden, sier generalsekretær Peter Batta.

Kontaktpersoner