Ber finansministeren verne om boligkjøperne

Gå til hovedinnhold

Ber finansministeren verne om boligkjøperne

Huseiernes Landsforbund ber finansminister Siv Jensen gjøre det lettere for boligkjøpere å få boliglån. Samtidig ber de om kraftig innstramming på forbrukslån.

-Det er viktig at unge har mulighet til å komme seg inn i boligmarkedet. I stedet for å stramme inn på boliglån, må det settes et øvre tak for maksimal utlånsrente på forbrukslån, sier avdelingsleder Kristin Gyldenskog i Huseiernes Landsforbund.

Vil stoppe lånehaiene
Mens Finanstilsynet foreslår innstramminger, vil Huseiernes Landsforbund at kravet til egenkapital ved boliglån blir redusert fra 15 til 10 prosent.
- Samtidig bør det stilles et krav om fastrentelån hvis man har lav egenkapital ved kjøp av sin første bolig, sier Gyldenskog. Det ser ut til å være en tendens til at låntakere skaffer seg forbruksgjeld for å dekke egenkapitalkravene ved boligkjøp.
- Det er en uheldig utvikling. Vi vil ha et øvre tak på hvor mye man kan kreve i rente på forbrukslån. Lånehaiene må stoppes, sier hun og foreslår at rentetaket settes til fem prosentpoeng over pengemarkedsrenten.

Ikke alle har rike foreldre
I en spørreundersøkelse som Ipsos har gjennomført for Huseiernes Landsforbund (HL) kommer det frem at det er stor forskjell på hvordan unge som har kjøpt sin første bolig har finansiert den, sammenlignet med hvordan unge som fremdeles ikke har kjøpt sin første bolig planlegger å finansiere boligen. Det kan se ut som om hjelp fra familie er en viktig faktor for hvorvidt man har kjøpt bolig eller ikke.
- Vi ønsker at unge som ikke har rike foreldre også skal ha råd til å kjøpe egen bolig. I stedet for å stenge unge ute av boligmarkedet bør lånehaiene stoppes, sier Gyldenskog.

Se video om temaet.

Kontaktpersoner

Bilde og video

Dokumenter