Myndighetene vil kutte byggekostnader og foreslår at små leiligheter ikke skal ha innvendig bod eller vindu på soverom. Huseiernes Landsforbund mener det ikke er en god idé.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet med statsråd Jan Tore Sanner i spissen har de siste årene gjort mye for å gjøre det enklere å bygge boliger for å få fart på boligbyggingen. Huseiernes Landsforbund har støttet helhjertet opp om dette arbeidet.

Men når det kommer til forslaget om å kutte ut innvendig bod og vindu på soverom, mener vi det kun er utbyggerne som vil tjene på dette.
- Vi frykter at forbrukerne har så liten markedsmakt i pressområder at de reduserte byggekostnadene bare kommer utbyggerne til gode. Boligkjøperne sitter igjen med dårligere boliger, sier Kristin Gyldenskog, leder av samfunnsavdelingen i Huseiernes Landsforbund.

Myndighetene foreslår å fjerne krav om innvendig oppbevaringsplass eller bod. Det foreslås også å redusere kravet til sportsbod til 2,5 kvadratmeter BRA for boliger inntil 50 kvadratmeter BRA. Tilgang til dagslys er viktig for bokvaliteten.
- Å bygge boliger som ikke har vindu på soverommet er en dårlig løsning som ikke er lett å rette opp i ettertid. Huseiernes Landsforbund støtter ikke forslaget og mener det er viktig for bokvaliteten at forbrukerne har lagringsplass i egen bolig, sier Gyldenskog.

De nye forskriftskravene skal etter planen tre i kraft 1. juli 2017. Huseiernes Landsforbund vil arbeide for at forslaget blir endret.