Advarer mot dårligere boliger

Gå til hovedinnhold

Advarer mot dårligere boliger

Myndighetene vil kutte byggekostnader og foreslår at små leiligheter ikke skal ha innvendig bod eller vindu på soverom. Huseiernes Landsforbund mener det ikke er en god idé.

Myndighetene vil kutte byggekostnader og foreslår at små leiligheter ikke skal ha innvendig bod eller vindu på soverom. Huseiernes Landsforbund mener det ikke er en god idé.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet med statsråd Jan Tore Sanner i spissen har de siste årene gjort mye for å gjøre det enklere å bygge boliger for å få fart på boligbyggingen. Huseiernes Landsforbund har støttet helhjertet opp om dette arbeidet.

Men når det kommer til forslaget om å kutte ut innvendig bod og vindu på soverom, mener vi det kun er utbyggerne som vil tjene på dette.
- Vi frykter at forbrukerne har så liten markedsmakt i pressområder at de reduserte byggekostnadene bare kommer utbyggerne til gode. Boligkjøperne sitter igjen med dårligere boliger, sier Kristin Gyldenskog, leder av samfunnsavdelingen i Huseiernes Landsforbund.

Myndighetene foreslår å fjerne krav om innvendig oppbevaringsplass eller bod. Det foreslås også å redusere kravet til sportsbod til 2,5 kvadratmeter BRA for boliger inntil 50 kvadratmeter BRA. Tilgang til dagslys er viktig for bokvaliteten.
- Å bygge boliger som ikke har vindu på soverommet er en dårlig løsning som ikke er lett å rette opp i ettertid. Huseiernes Landsforbund støtter ikke forslaget og mener det er viktig for bokvaliteten at forbrukerne har lagringsplass i egen bolig, sier Gyldenskog.

De nye forskriftskravene skal etter planen tre i kraft 1. juli 2017. Huseiernes Landsforbund vil arbeide for at forslaget blir endret.

Kontaktpersoner

Bilde og video