58 000 huseiere fikk rettshjelp i fjor!

Gå til hovedinnhold

58 000 huseiere fikk rettshjelp i fjor!

​Huseiernes Landsforbund (HL) ga rettshjelp til 58 000 medlemmer i 2015. Byggesaker kommer høyt opp på listen over hva folk har spørsmål om.

Huseiernes Landsforbund (HL) ga rettshjelp til 58 000 medlemmer i 2015. Byggesaker kommer høyt opp på listen over hva folk har spørsmål om.

- Det har skjedd store endringer i reglene for hva man kan bygge på egen eiendom i løpet av 2015, og spørsmål knyttet til byggesaker preger derfor bildet for 2015. Folk har særlig vært opptatt av hva de kan bygge uten å måtte søke tillatelse, og vi har også sett at naboer som får nye byggverk inn i synsfeltet har reagert, sier leder for juridisk avdeling i HL Anders Leisner.

Også nye regler om tomtefeste har gjort at mange har hatt behov for rådgivning innenfor dette temaet i 2015.

Flest husleietvister

-Husleietvister er som vanlig det enkelttemaet vi får flest henvendelser om, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund (HL). Igjen ser vi hvor viktig det er at,både utleier og leier setter seg godt inn i reglene som gjelder for husleie, og bruke gode og sikre leieavtaler. Vi kan bidra med rådgivning for utleiere både før leieforholdet inngås, underveis og ved avslutningen, og har også standard leieavtaler som sikrer klare og forutberegnelige leieforhold. Vi ser at våre leieavtaler på nynorsk, engelsk, polsk, urdu og arabisk er ettertraktet. Vi følger opp med nye oversettelser til somali, hindi og tigrinja i løpet av våren 2016.

-I 2015 behandlet Huseiernes Landsforbunds hovedkontor omkring 43 000 muntlige og skriftlige henvendelser. Tar vi med henvendelsene til våre distriktsrepresentanter og samarbeidsadvokater rundt om i alle landets fylker, anslår vi det totale antall henvendelser til noe over 58 000. Folk har åpenbart et stort behov for veiledning i juridiske spørsmål som knytter seg til hus og hjem, sier Anders Leisner.

Kontaktpersoner

Bilde og video