Vil utvide startlånordningen

Gå til hovedinnhold

Vil utvide startlånordningen

Huseierne har i dag deltatt i åpen høring på Stortinget om utvidelse av dagens startlånordning. Vi ønsker at flere unge skal få muligheten til å eie egen bolig.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

I dag holdt Kommunal- og forvaltningskomiteen åpen høring på bakgrunn av representantforslaget fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Kari Elisabeth Kaski. 

I representantforslaget Dok 8:139 S (2017-2018), blir det fremmet forslag om å endre forskrift om startlån fra Husbanken og utvide rammen for Husbanken slik at flere kan få startlån.

Huseiernes Landsforbund støtter forslaget og deltok på høringen, og mener at Husbanken har en viktig rolle for å sikre at flere unge blir i stand til å eie sin egen bolig.

Færre og eldre førstegangskjøpere

Ferske tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at førstegangskjøperne i boligmarkedet blir eldre og færre.

I 2007 var det 67.084 førstegangskjøpere på landsbasis.

I 2017 var antall førstegangskjøpere redusert til 54.577.

Det er en nedgang på nesten 20 prosent.

Høye boligpriser

Det er ofte vanskelig for ungdom, enslige og nyetablerte å komme inn i boligmarkedet i pressområdene. Boligprisene har flere steder steget mer enn lønnsutviklingen gjennom mange år.

I gjennomsnitt har boligprisene i Norge økt med 105 prosent fra 2005 til 2017, mens boligprisene i Oslo har økt med 137 prosent.

I samme tidsperiode har gjennomsnittlig årslønnsvekst i Norge vært på 56 prosent.

Boliglånsforskriften

Boliglånsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017, krever blant annet at det ikke innvilges lån dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.

Det er også krav om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig.

Kravene gjør det vanskelig for førstegangsetablerere med god inntekt og betalingsevne å kjøpe sitt eget hjem, hvis de ikke samtidig har oppspart egenkapital.

Husbankens startlån ble også endret i 2014 ved at lånene nå bare gis til varig vanskeligstilte, og ikke til unge førstegangsetablerere.

Den norske boligmodellen er unik

8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig, noe som gjør at Norge skiller seg ut i europeisk sammenheng. Det å eie egen bolig er et grunnleggende velferdsgode.

I Norge er det tverrpolitisk enighet om at i tillegg til arbeid, er den beste måten å unngå fattigdom på at så mange som mulig eier sin egen bolig.

Vår organisasjon er bygd nettopp på den norske boligmodellen, og vår viktigste fanesak er å bevare den. Vi opplever tryggheten og friheten ved selv å eie hjemmet vi bor i. Det samholdet ønsker vi at flere unge skal få ta del i.

Huseiernes Landsforbund er med andre ord opptatt av at unge i etableringsfasen skal ha mulighet til å eie sitt eget hjem.

Vi vil derfor arbeide for at førstehjemslån og startlån til ungdom i etableringsfasen ytes til langsiktige gunstige vilkår.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer