Slutt på pyntede boligannonser?

Gå til hovedinnhold

Slutt på pyntede boligannonser?

Fra mandag av sier meglerstanden at boligannonsene på Finn.no skal være oversiktlige, balanserte og tydelige. Huseierne håper at det betyr færre fantasifulle adjektiver, og mer fakta på bordet.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Årsaken til omleggingen er at Forbrukertilsynet har påpekt at dagens praksis med «tidvis ubalansert tekst» i boligannonsene er i strid med markedsføringsloven.

Annonseendringene skjer mandag 1.oktober, og omfatter både nye og eksisterende boligannonser på Finn.no. Eiendom Norge opplyser at dette skjer i samråd med Forbrukertilsynet og Finn.no.

Gjennom eiendomsmeglernes boligannonser skal det nå komme tydelig frem at annonsen ikke er komplett, og eiendomsmeglingsforetakene skal legge til rette for at salgsoppgaven og utfyllende informasjon er lett tilgjengelig.

Viktig for å sikre forbrukerne

Huseierne er glade for at man nå har ambisjoner om at boligannonsene skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente og lese all tilgjengelig informasjon om boligen.

Innhenting og formidling av opplysninger om eiendommen er en av de mest sentrale oppgavene i et eiendomsmeglingsoppdrag, men for ofte har viktig informasjon blitt utelatt eller druknet i fine bilder og superlativer.

Annonsene er en viktig kilde til informasjon om boligen. Derfor må vesentlige opplysninger komme frem også her. Det seg være skader, feil, mangler, bruk av ufaglært arbeid, ikke-godkjente endringer og tilbygg, nabovarsler om byggeprosjekter eller andre vesentlige endringer i nærområdet.

Feil eller manglende opplysninger kan få ekstremt store følger for kjøper, både praktisk, økonomisk og psykisk, så det bør være et klart hovedmål for alle at bolighandelen skal være redelig og trygg.

Ulovlig markedsføring

Vi har tidligere omtalt såkalte kreative boligannonser med grønne epler på gulvet, stue med rødvinsflekker etter fest, dinosaurer på barnerommet og damer i boblebadet. På fjernsyn har det rullet boligannonser som er laget som filmer, med både skuespillere og rekvisitter. Det fortelles historier, skapes assosiasjoner og ikke minst spilles det på følelser.

Et kjapt søk på kategorien «bolig til salgs» på Finn.no gir nå hele 3959 treff på «nydelig», 6255 treff på «fantastisk» og 1478 treff på «sjarmerende.» Vi ønsker mer fokus på de viktige stikkordene.

Forbrukertilsynet har behandlet flere saker hvor eiendomsmeglere har utelatt vesentlige opplysninger om boligen i nettannonsen. Det klassiske eksemplet er annonsering av bolig hvor informasjon om at utleiedelen ikke er søkt om og godkjent er utelatt.

Felles for mange av sakene er nemlig at de vesentlige opplysningene kun ble gitt langt ut i salgsoppgaven, et dokument som vanligvis må bestilles særskilt av forbrukere som er interesserte i boligen. I boligannonsen er opplysningene fraværende.

Tilsynet påpekte også at opplysningene ofte gis på et fagspråk som er vanskelig å forstå for folk flest. De ser alvorlig på denne praksisen, og sendte derfor et orienteringsbrev til eiendomsmeglerbransjen om hvilke krav markedsføringsloven stiller til boligannonsering.

– Eiendomsmeglerne har ikke lov til å utelate eller skjule vesentlige opplysninger fra markedsføringen. Det er også forbudt å presentere opplysningene på en uhensiktsmessig måte. Annonsene er en viktig kilde til informasjon om boligen. Derfor må alle vesentlige opplysninger komme fram også her, uttalte forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Vi vil ha tryggere bolighandel

Huseierne har i samarbeid med Forbrukerrådet, Nito Takst og Norges Takseringsforbund jobbet lenge for å sikre forbrukerne en tryggere bolighandel.

Bolighandelen reguleres i dag av flere lover og regelverk på tvers av departementer. Vi mener derfor at utarbeidelse av offentlig godkjent tilstandsrapport, endringer i avhendingslova, revisjon av forsikringsordningene og etablering av autorisasjonsordning for takstmenn vil sikre forbrukerinteressene i bolighandelen.

I juni ble det klart at det ikke lenger skal være lov å ta forbehold om at boligen selges «som den er». Hele boligstrategien fra regjeringen kan leses her.

Den gledelige beskjeden om at tre lovendringer, regulering av takstbransjen og nye krav til tilstandsrapporter er ønsket fra regjeringen for å få bukt med det konfliktfylte boligmarkedet, viser at det er et stort behov for endringer og forbedringer i dagens boligomsetning.

Boligen er vår største investering, og det kan bli svært dyrt for alle parter om boligen har feil eller mangler som du ikke var klar over da du vant budrunden.

Vi i Huseierne kommer derfor til å fortsette arbeidet for at bolighandelen skal bli tryggere. Det er til alles beste.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler