Store forskjeller på byggesaksgebyrer

Gå til hovedinnhold

Store forskjeller på byggesaksgebyrer

Kommunene rundt Oslo er dyrest i landet på byggesaksgebyrer. Sju av de ti dyreste kommunene ligger i Akershus.

Nittedal krever 49.878 kroner for å behandle en byggesøknad på en enebolig.

De siste fem årene har Nittedals byggesaksgebyrer mer enn doblet seg. I flere distriktskommuner er det gratis.

- Det er overraskende store forskjeller fra kommune til kommune. Reglene tilsier at kommunene ikke kan kreve mer enn det koster å behandle byggesøknaden, sier Kristin Gyldenskog, leder av samfunnsavdelingen i Huseiernes Landsforbund. Tallene er hentet fra SSB, hvor kommunene selv har rapportert inn hvor mye det kostet å få byggetillatelse for en enebolig i 2015.

Den nest dyreste kommunen er Frogn i Akershus som krever 41.800 kroner i byggesaksgebyr. Lørenskog kommune er på tredjeplass og krever 38.317 kroner.

- Det er grunn til å spørre om disse kommunene tar seg for godt betalt og om lokalpolitikerne er fornøyd med gebyrnivået i egen kommune, sier Gyldenskog.

Gratis i distriktskommuner

Gebyrer i byggesaksbehandling er hjemlet i plan- og bygningsloven. Brukerbetaling skal maksimalt dekke selvkost og det er ikke pålagt med full kostnadsdekning.

I distriktskommunene er byggesaksgebyrene langt lavere. I kommunene Krødsherad, Modalen, Tokke, Vardø og Vinje er det helt gratis å søke om byggetillatelse.
- Noen kommuner vil gjerne ha flere innbyggere og tilbyr gratis byggetillatelse, sier Gyldenskog.

Gamvik kommune i Finnmark har landets lengste saksbehandlingstid på byggesaker med 145 kalenderdager. Dette er mer enn det som er tillatt i loven.
- Hvis kommunen ikke har behandlet byggesøknaden innen 12 uker, har man krav på å få redusert byggesaksgebyret med inntil 100 prosent, sier Gyldenskog.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler