10 tips om selvangivelsen

Gå til hovedinnhold

10 tips om selvangivelsen

Huseiernes Landsforbund har laget disse tipsene om hva du bør passe på i selvangivelsen. Se også video der Peter Batta gir deg gode råd om selvangivelsen.

Huseiernes Landsforbund har laget disse tipsene om hva du bør passe på i selvangivelsen:


 • 1.Skattefri utleie av egen bolig
 • Leier du ut den minst verdifulle delen av boligen din, regnet etter utleieverdi, er inntekten skattefri. Leier du ut den mest verdifulle delen, er det skattefritt inntil 20 000 kroner - men bryter du denne inntektsgrensen, blir all netto leieinntekt beskattet med 27 %. De samme reglene gjelder utleie av en del av tomannsbolig dersom den ikke er seksjonert – pass på at du bruker den mest verdifulle delen selv.
 • 2.Korttidsutleie – er det også skattefritt?
 • Det har hersket en del usikkerhet rundt denne stadig mer aktuelle problemstillingen. Også her er her det slik at man kan leie ut den minst verdifulle delen selv, slik at inntekten blir skattefri. Man må likevel være oppmerksom på at hyppig utleie av et lite rom, som du ikke ellers bruker selv, vil kunne ha en så stor utleieverdi, at den overstiger utleieverdien for resten av leiligheten. Merk at man også ved korttidsutleie kan leie ut den mest verdifulle delen så fremt inntekten ikke overstiger 20 000 kroner i løpet av et inntektsår.
 • 3.Skattepliktig utleie: trekk fra så mye som mulig!
 • Har man først en skattepliktig leieinntekt, må man sørge for å få med alle fradragene man har krav på. Dette gjelder kommunale avgifter, forsikringspremie, eiendomsskatt, kostnader ved annonsering, vedlikehold og eventuelt fradrag for slitasje på innbo. Skatteetaten har et eget skjema for dette som vedlegges selvangivelsen.
 • 4.Nye ligningsverdier for 2015
 • Ligningsverdiene for primærboliger er på 25 % av antatt markedsverdi, men for sekundærboliger er ligningsverdien økt fra 60 % til 70 % for 2015. De som har sekundærbolig, vil altså merke en økning i formuen grunnet økningen. Det vil skje en ytterligere tilstramming for 2016, hvor sekundærboliger får en ligningsverdi på 80 %, men dette er ikke aktuelt for inneværende selvangivelse.
 • 5.Sjekk at ligningsverdien stemmer!
 • Er ligningsverdien for primærbolig eller fritidsbolig høyere enn 30 % av markedsverdien, skal den settes ned hvis du krever det. Det samme gjelder dersom ligningsverdien av sekundærboliger overstiger 84 % av markedsverdien. Du må kunne dokumentere markedsverdien, enten ved takst, meglers verdivurdering eller ved såkalt observert markedsverdi som vil si dokumentert salg av en sammenlignbar eiendom i samme område.
 • 6.Krev fradrag for renter og omkostninger ved lån
 • Renter og alle omkostninger ved lån er utgifter du kan trekke fra inntekten din.Husk at dette også omfatter formidlingsprovisjon, etableringsgebyr, gebyr for prioritetsvikelse etc.
 • 7.Skatt ved salg av bolig
 • Har du eid boligen i minst ett år, og brukt den mest verdifulle delen av egen bolig minst ett år av de siste to fra salgsavtale blir inngått, er en slik salgsgevinst skattefri.Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg for tidlig. Her har flere brent seg fordi avtalen anses å ha kommet i stand idet bud aksepteres, og ikke ved kontraktsignering.
 • 8.Salg av pendlerbolig eller bolig på studiestedet
 • Også slikt salg kan være skattefritt dersom boligen er eid i minst ett år og man har brukt den i minst ett av de to siste årene.
 • 9.Tap ved salg av bolig – er det fradragsberettiget?
 • Har du ikke eid boligen i minst ett år, eller ikke brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er et slikt tap fradragsberettiget.Pass også her på at du selger eller flytter ut i tide!
 • 10.Utleie til barna kan være skattefritt!
 • Husk at om voksne barn bruker en bolig du eier vederlagsfritt, kan skatteplikt oppstå.Løsningen er å la dem betale de løpende utgifter; fellesutgifter, forsikring, vedlikehold og slikt.Da oppstår ingen skattepliktig fordel.

Se video med generalsekretær Peter Batta om selvangivelsen.


Kontaktpersoner

Bilde og video