• Nei til eiendomsskatt • Konfliktnivået ved bolighandel må ned • Veksten i forbrukslån må stanses

Gå til hovedinnhold

• Nei til eiendomsskatt • Konfliktnivået ved bolighandel må ned • Veksten i forbrukslån må stanses

Huseiernes Landsforbund (HL) arrangerte i helgen landsmøte i Trondheim. Landsmøtet vedtok nytt arbeidsprogram og de viktigste sakene forbundet vil prioritere de neste to årene.

Huseiernes Landsforbund (HL) arrangerte i helgen landsmøte i Trondheim. Landsmøtet vedtok nytt arbeidsprogram og de viktigste sakene forbundet vil prioritere de neste to årene.

Nei til eiendomsskatt
Landsmøtets vedtak:
«
Huseiernes Landsforbund (HL) er imot eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom. Eiendomsskatten er en bruttoskatt som ikke tar hensyn til boligeiernes gjeld, betalingsevne eller inntekt. Boligen er for de aller fleste av oss den største investeringen, men først og fremst er det å eie sitt eget hjem et grunnleggende velferdsgode. Alle undersøkelser viser at eiendomsskatten er den mest forhatte skatten etter dokumentavgiften. HL er for at eiendomsskatten avvikles og at det heller ikke gjeninnføres statlig boligskatt.

I 2016 ble det i mange kommuner gjennomført ny taksering som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatt. I flere kommuner har denne takseringen vært svært kritikkverdig. Mange boligeiere har fått skyhøye skattetakster og takseringen er gjennomført av ufaglærte. Sivilombudsmannen uttaler at en rekke kommuner ikke gir folk klageadgang i saker om å få satt ned eller slettet eiendomsskatten, og at dette er en utfordring for boligeieres rettssikkerhet. Det er nå 270 av 428 kommuner som har eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom.

Hvis en kommune likevel velger å ha eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom, må rettssikkerheten ivaretas. Så langt det er adgang til det, bør likningsverdien brukes som skattetakst.»

Konfliktnivået ved bolighandel må ned
Landsmøtets vedtak:
«Huseiernes Landsforbund (HL) mener konfliktnivået ved bolighandel må reduseres. Det er på høy tid at avhendingsloven gjennomgås grundig og at nødvendige endringer blir innført fortest mulig for å sikre en tryggere bolighandel og redusere antall konflikter. Det bør også arbeides for en lovregulering av takseringsbransjen på samme måte som for eiendomsmeglerne. Huseiernes Landsforbund ønsker også en felles forsikringsordning for kjøper og selger av bolig. Det bør stimuleres til økt bruk av tilstandsrapporter. Bruken bør være frivillig.»

Veksten i forbrukslån må stanses
Landsmøtets vedtak:
«Huseiernes Landsforbund (HL) mener det bør strammes kraftig inn på markedsføring av forbrukslån. Veksten i forbrukslån og kredittkortgjeld er skyhøy. Disse lånene til urimelige vilkår rammer de aller svakeste på lånemarkedet. HL mener at de tiltakene regjeringen, Finanstilsynet og Finans Norge har kommet med på ingen måte er tilfredsstillende. Direkte markedsføring av forbrukslån til ungdom i sosiale medier og sms må forbys. Det bør innføres et rentetak både på forbrukslån og kredittkortgjeld.»


Kontaktpersoner