Styrets ansvar og arbeid, beboernes rettigheter og plikter, habilitet, ansvar for vedlikehold og fordeling av utgifter, er noen av temaene som blir tatt opp.

  • Hva er dine plikter og rettigheter som beboer?
  • Hvorfor oppstår det mange konflikter i sameier?
  • Hva er styrets oppgaver og ansvar?
  • Hvordan er beslutningsprosessene i et sameie?
  • Hvordan skal fellesutgiftene fordeles?

 Har du opplevd problemer med å bo i et sameie?

Kurset er tilpasset de som enten er i ferd med å flytte inn i et sameie eller har opplevd problemer med å være en del av et et sameie. Det passer også utmerket til de som sitter i styret og føler at de trenger å øke kompetansen med styrearbeid.

Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper  kan bestilles på kurset.

 

Kurset er åpent for alle!

Kursavgift:
Medlemmer: kr 0,-
Ikke-medlemmer: kr 550,-

Tips! Meld deg inn ved påmelding så sparer du kursavgiften! (Årsmedlemskap kr 510,-)

Husker du ikke medlemsnummeret ditt? Send SMS med teksten: Huseier til 2007, og få medlemsnummeret tilsendt.