Det gis en generell orientering om de fleste former for skattlegging av fast eiendom, herunder ved salg og utleie. Det gis også en spesiell orientering om konsekvensene av at arveavgiften opphørte og de endringer av skatt ved arv og generasjonsskifte dette førte til.
 
Kurset er for alle.
 
Pris:     Gratis for medlemmer.
Kr 500,- for andre. Disse kan melde seg inn som medlem ved oppmøte. (Årsmedlemskap kr 495,-).
 
Enkel servering.