Dette må du vite om skatt på bustad og utleige

Gå til hovedinnhold

Dette må du vite om skatt på bustad og utleige

Kurset er for deg som vil ha ei enkel og grei innføring i skattlegging av din eigedom.

Det blir gitt ei generell orientering om dei fleste former for skattlegging av fast eigedom, herunder ved sal og utleige. Det blir også gitt ei særleg orientering om konsekvensane av at arveavgifta er opphøyrd og dei endringar av skatt ved arv og generasjonsskifte dette førte til.

  • Ein grundig gjennomgang av reglane om skattefritak ved utleige av eigen bustad
  • Ein grundig gjennomgang av frådragsreglane i samband med utleige
  • Gjennomgang av skattereglane ved sal av bustad og fritidsbustad, og utrekning av gevinsten når salet er skattepliktig
  • Kort gjennomgang av formuesskattereglane og korleis ein klager
  • Kort gjennomgang av eigedomsskatten og korleis ein klager

 

Kurset er ope for alle!


Kursavgift:
Medlemmar: kr 0,-
Ikke medlem? For kr 690,- kan du melde deg på kurset her

Tips! Meld deg inn ved påmelding så sparar du kursavgifta! (Årsmedlemskap 539 kroner.)

Klikk her for å melde deg inn i Huseierne


Hugsar du ikkje medlemsnummeret ditt? Send SMS med teksten: Huseier til 2007, og få medlemsnummeret tilsendt.