Erstatning ved yrkesskader, trafikkskader og pasientskader.

Kurset er for alle.

Pris: Gratis for medlemmer. Kr 500,- for andre. Disse kan melde seg inn som medlem ved oppmøte. (Årsmedlemskap kr 490,-).

Foredragsholdere er Janne Eide Roalkvam og Bjørn Frafjord fra advokatkontor BullÅrstad