Jordskifteretten som er en domstol som blant annet behandler en rekke spørsmål knyttet til fast eiendom.

Kurset er for alle.

Pris: Gratis for medlemmer. Kr 500,- for andre. Disse kan melde seg inn som medlem ved oppmøte. (Årsmedlemskap kr 490,-).

Foredragsholdere er jordskiftedommer og advokat