Adm.dir Grethe Meier fra Privatmegleren snakker om tilbud, etterspørsel og prisvutkling de senere årene.

Har vi en boble?

Når vil den eventuelt sprekke?