Det samme kurset arrangeres følgnede steder i november måned:

Sandvika 21. november

Gardermoen 23. november

Ski 24. november