Huseierdagen 2016 Rogaland sør

Foredragsholdere er:
Advokat Bjørnsen og Årstad, Takstteam ved byggmester Bjørn Åge Maribu og Rune Bertelsen, daglig leder i Eiendomsmegler 1 i Stavanger.

Servering av kaffe og kaker.

Velkommen til både nye og gamle medlemmer!