PROGRAM

Haraldsgaten 94
Kl 12:00 – 16:00 Gratis advokatbistand for medlemmer av Huseiernes Landsforbund (også de som melder seg inn)
* inntil 30 minutter, etter timebestilling på tlf 984 03 904

Sted: Scandic Maritim Haugesund
Tid: 16:30 - 20:00

Temakveld med foredrag i Lille Maritim (Arrangementet er gratis og åpent for alle)
Kl 16:30 – 17:00 kaffe – kaker – mingling
Kl 17:00 -19:30 foredrag om sosiale medier v/Christian Mjelde 
Avbrutt av pause
Kl 19:30 – 19:45 utlodning

Det er ikke nødvendig med påmelding!