Tid: 31. oktober kl 18.00 - 20.00
Sted: Thon Hotel Hammerfest 

Program:
kl 18-20 - Farer og Feller ved utleie - Foredragsjolder Geir Engebraaten.  Påmelding


Velkommen!