Program for dagen

klokken 18:00
Geir Engebraaten fra HL i Oslo besøker oss og kommer med siste nytt.

klokken 18:20 - 20:00
Kurs om fremtidsfullmakter og sentrale arvespørsmål v/adv Falkeid

Annet
Advokater svarer på spørsmål om sentrale emner i pausen og etter kurset
Det blir servert kaffe, mineralvann, kaker
Noen overraskelser fra HL