Det er ikke nødvendig med påmelding til dagen!

Vi starter på tradisjonelt vis med medlemsrådgivning og gratis advokathjelp fra kl. 14.00 – 17.00. Her blir ”først til mølla” og kølappsystem, så møt opp og vær forberedt til ca. 15 min tid til individuelle møter med advokatene våre.

Kl. 18.00 - blir det en konferanse og orientering om HL’s kjernevirksomheter, med hovedvekt på medlemsrådgivning!

Vi starter med en orientering v/ advokat Per Sannrud om den juridiske medlemsrådgivningen og hva medlemmene kontakter oss om og hva vi kan bistå med.

Deretter orienterer siv.ing. og distriktsleder Ole Ø. Moen om den tekniske rådgivningen og hva vi får mest spørsmål om.

Vi avslutter med tingrettsdommer Inger-Marie Landfald som gir oss en orientering om hvordan man løser tvistesaker som havner i rettssystemet. 

Kvelden avsluttes ca. Kl. 20:00. Det blir kaffe og noe å bite i ca kl. 19:00.

Velkommen til nye og gamle medlemmer!