Her går vi igjennom hvordan man best kan planlegge og gjennomføre et generasjonsskifte i forhold til overføring av eiendom, samt en gjennomgang av de mest sentrale reglene knyttet til arv, testament og fremtidsfullmakt.

Få nyttige tips og råd!

Foredragsholder er advokat Paal Bjaarstad – Advokatkontoret Fløien

Enkel servering.