Ein raud tråd i kurset er korleis ein skal unngå konflikter, og legg Huseierne sin standard leigekontrakt til grunn for gjennomgangen.  

Kva ser vi på?

  • Prosessen frå du finn leigetakar, foretar vising og kontraktskriving, rettar og plikter i leigeperioden, samt korleis du avsluttar eit leigeforhold. 

Passar for:

  • Kurset er praktisk retta og passar like godt for deg som er førstegangsutleigar som deg som er profesjonell.

Det blir gitt ei rekkje gode råd og tips frå foredragsholdar som har meir enn 14.000 leigekontrakter bak seg, 19 år i Husleietvistutvalget og elles lang fartstid i Huseierne med dette tema som spesialfelt.

 

Kurset er ope for alle!

Kursavgift:
Medlemmar: kr 0,-
Ikkje medlem? For kr 690,- kan du melde deg på kurset her

Tips! Meld deg inn ved påmelding så sparar du kursavgifta! (Årsmedlemskap kr 510,-) 

Klikk her for å melde deg inn i Huseiernes Landsforbund


Hugse du ikkje medlemsnummeret ditt? Send SMS med teksten: Huseier til 2007, og få medlemsnummeret tilsendt.