Ny eierseksjonslov trådte i kraft fra 1. januar 2018.

Kurset gir en gjennomgang av endringer som det er viktig at styremedlemmer og seksjonseiere setter seg inn i.

Den nye loven gjør det enklere å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie, men det betyr også ekstra jobb for sameiestyrene fordi de må sette seg godt inn i de nye reglene.

Må oppdatere

Kort fortalt er styret ansvarlig for at sameiet drives i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

Sameiestyrer får altså en ekstra jobb i 2018 med å sette seg inn i reglene i ny eierseksjonslov, og alle avtaler og bestemmelser som er i strid med loven må endres i løpet av året. Det kan du lese mer om her.

Styret må gjennomgå vedtekter og husordensregler, og gjøre endringer der dette er nødvendig.

Husk at noen endringer og bestemmelser krever samtykke fra alle sameiere, så pass på å ikke lage nye vedtekter hvor det endres mer enn man har lov til.

Den nye eierseksjonsloven finner du her.

Pris

Gratis for medlemmer med følge

Kr 500,- for andre. Disse kan melde seg inn som medlem ved oppmøte. (Årsmedlemskap kr 495,-).

Ønsker du ikke medlemskap, men vil gå på kurset? Send e-post til
 
Enkel servering.