En gjennomgang av de viktigste bestemmelsene vi Bustadoppføringlovens regler som gjelder ved kjøp og oppføring av ny bolig. Videre en gjennomgang av reglene i avhendingsloven som gjelder ved kjøp av «brukt» bolig. Eiendomsmarkedet - betraktninger fra Nordea. Kurset er et samarbeid med HL og Nordea.