Føredragshaldarar er: advokat Marthe Urvik og advokat Cathrin Lid Heilund advokatfirmaet Øverbø Gjørtz.
 
I tillegg kjem Sparebank 1 Søre Sunnmøre. Dei vil halde eit innlegg om den nye forskrifta om bustadlån (boliglånsforskriften).