I en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hva som skal skje med dine eiendeler den dagen du eventuelt ikke er i stand til å disponere over dem selv.

Fremtidsfullmakter er spesielt interessant for huseiere som besitter store verdier bare i sin egen boligeiendom.

Foredrag ved Adv. Jens Petter Bull.

kursavgift kr.500,- for ikke medlemmer. Gratis for medlemmer - Meld deg inn for 490 kr pr. år. Servering.