Her går vi igjennom hvordan man best kan planlegge og gjennomføre et generasjonsskifte i forhold til overføring av eiendom, samt en gjennomgang av de mest sentrale reglene knyttet til arv, testament og fremtidsfullmakt.

Få nyttige tips og råd!

Kursavgift kr.500,- for ikke medlemmer. Gratis for medlemmer - Meld deg inn for 495 kr pr. år. 

Enkel servering.