Sentrale spørsmål som blir tatt opp:

  • Hva bør man tenke igjennom før overføring?
  • Tinglysning og dokumentavgift
  • Skatt (skatt på gevinst, inngangsverdi, formue-ligningsverdi)
  • Faktiske konsekvenser
  • Når bør man overføre eiendom?
  • Hvordan skjer en overføring i praksis?
  • Arverett og Testament
  • Fremtidsfullmakt

Få nyttige tips og råd!

Kursavgift kr.500,- for ikke medlemmer. Gratis for medlemmer - Meld deg inn for 495 kr pr. år. 

Enkel servering.