Framtidsfullmakter er i denne forbindelse noe revolusjonerande nytt. I ei framtidsfullmakt kan du sjølv avgjere kva som skal skje med dine eigedelar den dagen du eventuelt ikkje er i stand til å disponera over dei sjølv.

«Du beheld kontrollen sjølv etter at du har mista den» som Rikke Åserud så treffande formulerte det i Hus & Bolig. Framtidsfullmakter er spesielt interessant for huseigarar som sit på store verdiar berre i sin eigen eigendom. Huseiernes Landsforbund tilbyr difor kurs om framtidsfullmakter til sine medlemmar.

Foredragshaldarar: advokat Anette Stegegjerdet Norberg og advokat Kristine Celius

Kursavgift: kr.500,- for ikkje medlemmar.
Gratis for medlemmar - Meld deg inn for kr 490.- for året.