Fremtidsfullmakter er i denne forbindelse noe revolusjonerende nytt. I en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hva som skal skje med dine eiendeler den dagen du eventuelt ikke er i stand til å disponere over dem selv.

«Du beholder kontrollen selv etter at du har mistet den» som Rikke Åserud så treffende formulerte det i Hus og Bolig. Fremtidsfullmakter er spesielt interessant for huseiere som besitter store verdier bare i sin egen eiendom. Huseiernes Landsforbund tilbyr derfor kurs om fremtidsfullmakter til sine medlemmer.

Fremtidsfullmakter er spesielt interessant for huseiere som besitter store verdier bare i sin egen boligeiendom.

Hvordan skal en juridisk fullmakt være utformet for den nærmeste pårørende og hva skal man passe på?

 

Foredrag ved Advokat Hans V. Haug - Svensson & Nøkleby

Kursavgift: kr.500,- for ikke medlemmer.
Gratis for medlemmer - Meld deg inn for 490 kr pr. år. Servering.