Opprett gratis depositumskonto i BN Bank

Gå til hovedinnhold

Opprett gratis depositumskonto i BN Bank

Som medlem i Huseierne er det gratis å opprette både depositumskonto og husleiekonto i BN Bank!

Depositumkonto-BN Bank

Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie i leieperioden. Kontoen opprettes i leietakers navn, men disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.For deg som medlem er det ingen kostnad ved å etablere depositumskonto, og bestillingen gjøres enkelt på nett.

Opprett depositumskonto

Depositumskonto opprettes enkelt på nett og vil stå i leietakers navn. Ved opprettelse av depositumskonto vil utleier i tillegg få en husleiekonto som leiebeløpet skal betales inn til. Utleier har full oversikt over begge kontoene i sin nettbank.

Når du bestiller konto:

 • Leieforhold må være avtalt
 • Utleier bestiller depositumskonto og vedlegger signert leiekontrakt
  • Utleier- og leietakers navn og kontaktinfo
  • Eiendommens adresse
  • Depositumsbeløp 
  • Signaturer fra begge parter
 • Leietaker mottar e-post med lenke og signerer med BankID
 • Depositumskonto blir synlig i nettbanken til begge parter
 • Leietaker betaler inn depositumsbeløpet

 Leietaker skal få penger tilbake ved endt leieforhold dersom leieavtalen ikke er misligholdt.

Klikk her for å verifisere at du er medlem i Huseierne og opprett en depositumskonto helt gratis!

Informasjon om depositumskonto:

 • Benyttes til depositum ved leieforhold og er sperret for både utleier og leietaker.
 • Det er leietakeren som er eier av kontoen og dermed får rentene.
 • For å opprette en depositumskonto må leietakeren være over 18 år.
 • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven og er en sikkerhet for utleier ved skyldig husleie, skader på boligen og lignende.
 • Depositumet kan maksimalt tilsvare summen av seks måneders husleie.

NB! I bestillingsprosessen må du legge inn belastningskonto. Vi gjør oppmerksom på at når du oppretter konto fra denne siden vil du som medlem i Huseierne ikke bli belastet gebyr.

 

Se hvor mye du kan spare!

Bank

Kunde

Ikke kunde

 

DNB

Kr 500.-

 

Pris hentet fra dnb.no - juni 2019

Nordea

Kr 500.-

Kr 1000.-

Pris hentet fra nordea.no - juni 2019

Danske bank

Kr 600.-

Kr 1500.-

Pris hentet fra danskebank.no juni 2019

Utleieforsikring

If Skadeforsikring gir deg som medlem muligheten til å kjøpe en utleieforsikring når du som privatperson eier og leier ut bolig. Dette håper vi skal spare deg for bekymringer i utleieperioden. Les mer om utleieforsikring her