Kurs nr. 1 Skatt på bolig

Torsdag 15. oktober 18:00 - Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

Dersom du ikke er medlem:
Send e-post til - Oppgi Navn, mobilnummer og fødselsdato. Vi melder deg inn i HL og registrerer deg på kurset.


Tema:

Som eier av bolig og fritidsbolig erfarer man at eiendommene er gjenstand for flere former for skattlegging.

Både knyttet til selve eierskapet og bruken av eiendommen.

Dette kurset tar for seg reglene om skattlegging av bolig og fritidsbolig generelt, men har spesielt fokus på skattereglene ved utleie.

Foredragsholder er: Stian Wessel, Advokat  - Partner i advokatfirmaet Seland DA.

Er du alt medlem klikk her for å melde deg på

Kurs nr. 2 Farer og feller ved bruk av håndverkere

Torsdag 22. oktober 18:00 - Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

Dersom du ikke er medlem: Send e-post til Oppgi: Navn, mobilnummer og fødselsdato. Vi melder deg inn i HL og registrerer deg på kurset.


Tema:

Den beste måten å unngå problemer med håndverkeren på er å sørge for en skikkelig avtale som regulerer forholdet mellom partene før arbeidet starter.

Kurset er ved advokat Jens Petter Bull

Kurset er for deg som skal ha håndverker for å gjøre arbeid på din bolig eller fritidsbolig. Arbeidet kan være reparasjon, vedlikehold, ombygging m.m.

Hvilke krav og rettigheter har du i forhold til håndverker ved feil og mangler på arbeidene?

Huseiernes Landsforbund får mange henvendelser fra medlemmer som er kommet i problemer fordi avtalen med håndverkeren er for dårlig. Derfor har vi laget en kontrakt for arbeider på fast eiendom, som inneholder det vesentligste man bør ha med i en avtale.

Kurset gjennomgår hva som bør være med i en slik avtale, og hvordan man går frem for å klage/fremme en reklamasjon på arbeid som er gjort.


Er du alt medlem klikk her for å melde deg på


Kurs nr. 3 Farer og feller ved utleie

Mandag 26. oktober 18:00 - Thon Hotel Vika Atrium, Oslo, og

Mandag 30. november 18:00 - Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Dersom du ikke er medlem:
Send e-post til - Oppgi: Navn, mobilnummer og fødselsdato. Vi melder deg inn i HL og registrerer deg på kurset.


Tema:

Kurset er svært godt egnet for deg som leier ut bolig, eller vurderer dette.

Kurset tar utgangspunkt i Huseiernes Landsforbunds standard leiekontrakt og ser på både praktiske og juridiske sider ved utleie.

Kurset er praktisk rettet og legger vekt på hvordan du skal forholde deg som utleier slik at du unngår problemer i leieforholdet. I tillegg legger vi vekt på hva du skal gjøre om problemer skulle oppstå.

Er du alt medlem klikk her for å melde deg på