Unngå overoppheting i kulda

Gå til hovedinnhold

Unngå overoppheting i kulda

Lav utetemperatur betyr høy belastning på det elektriske anlegget i boligen din, og større fare for brann dersom ikke alt er som det skal.

Det brenner mer i vinterkulda enn ellers og sammenhengen er klar, påpeker styreleder og fagansvarlig i Elsikkerhetsforbundet, Jon Henrik Leere.

- I vinterkulda er det større belastning på de elektriske anleggene, som kjører hardere enn når det ikke er så kaldt. Spesielt gjelder dette der det er elektrisk oppvarming, som for eksempel varmepumpe eller panelovner, men alt som belaster ledningsnettet, som lys, komfyr og så videre, er med på å varme det opp, sier Leere.

 

Sikringsskapet

Sikringsskapet er et tradisjonelt startsted for en brann grunnet elektrisk feil. Derfor er det spesielt viktig å få kontrollert sikringsskapet, helst av en uavhengig kontroll fra en nøytral aktør, mener Leere. Som ufaglært har du ikke lov til å gjøre noen form for fysisk arbeid på installasjonen, men du kan likevel ta en overfladisk kikk for å se etter de åpenbare feilene. Dersom det lukter svidd i sikringskapet, eller sikringene er svært varme, kan det være fare på ferde. Det samme gjelder dersom du må bytte sikringer ofte og det kommer en liten gnist hver gang. Da kan bunnskruene i sikringene få skade. Dette kan du sjekke ved å skru ut sikringen og se (men ikke røre) på bunnskruen – den skal være ren og uten svimerker. Husk for all del å skru av hovedsikringen eller –bryteren før du gjør dette. Skadde bunnskruer må skiftes av elektriker.


Det er ikke bare gamle skrusikringer som representerer en brannfare. Også nye sikringer med brytere kan overopphetes. Derfor bør også sikringsskap med brytere sjekkes for overoppheting.

- Vi ser dessverre ofte at feil oppstår fordi elektrikeren ikke skrur godt nok til, eller glemmer å stramme. Farlige feil forekommer ofte i helt nye anlegg, sier Leere.

 

Jordfeilbryteren

I tillegg til sikringsskapet kan du også kontrollere jordfeilbryteren: På jordfeilbryteren skal det være en testknapp. Når du trykker inn den, skal bryteren skru seg av. Gjør den ikke det, er det noe galt, og du bør få fagfolk til å rette opp feilen. Men hvis den reagerer, er det bare å vippe den opp igjen etter at den har slått ut, og så har du fått testet at den virker. Husk for all del å vippe bryteren på plass igjen. Glemmer du det, kan du risikere at den blir ødelagt og ikke slår ut når det er behov for det.

 

Støpsler

I huset kan du også sjekke om det er støpsler som er veldig varme, eller om det er svidd rundt kontakter eller brytere. Dette er tegn på at noe er galt, og at elektriker bør kontaktes for å unngå brann når anlegget belastes ekstra i vinterkulda.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler