Studenter er dårlig forsikret

Gå til hovedinnhold

Studenter er dårlig forsikret

Forsikring mot innbrudd og brann er en fjern tanke for mange som flytter hjemmefra. Studentleder fikk selv en dyrekjøpt erfaring.

Studentforsikring: Tilbudet få studentyer bruker. Foto:Solfrid Sande

I en undersøkelse TNS Gallup gjorde for IF Skadeforsikring, viste at unge voksne ofte oppfatter forsikringer som kjedelige produkter som ikke appellerer. Etter å ha levd i foreldrenes trygge rammer, der ordet forsikring er et fremmedord, kan overgangen til voksenlivet by på uante problemer når ting ikke er i orden. Blant studentene er det minst 20 prosent som ikke har egen innboforsikring.

Nyvalgt leder av Norsk Student Union Kim Kantardjiev erkjenner at dette er et problem.

—Jeg hadde tyver i leiligheten selv og var ikke forsikret. Jeg tenkte ofte jeg skulle skaffe meg forsikring, men tenkte senere, senere, men så var det plutselig for sent. Jeg mistet Play Station, tv og laptop. Jeg har ennå ikke erstattet alt. Det forsvant en del verdier. Da lærte jeg en lekse.

Kim Kantardjiev skaffet seg innboforsikring etter denne episoden, men i store deler av studietiden var han uforsikret. Som de fleste har han også arbeidet sitt på laptop, og han har lært at det er viktig å ta forhåndsregler. Behovet for forsikring er det ingen tvil om mener han.

— Jeg tror det er mer vanlig å ha reiseforsikring enn innbo. Det er lettere for studenter å forholde seg til at kamera blir stjålet på tur, enn flom og brann. Vi sitter ikke med de store verdiene, men studentene har heller ikke penger til å dekke det som forsvinner.

Saken fortsetter under bildet.

Leder av Norsk Student Union Kim Kantardjiev.

 

Studentforsikring

Studentorganisasjonen NSO representerer nå 200 000 studenter ved 44 høgskoler og universiteter rundt om i landet. Organisasjonen fikk i samarbeid med forsikringsselskapet Gouda skreddersydd en billig forsikringspakke som omfatter innbo, reise og ulykkesforsikring. Fra den ble lansert høsten 2007, er det i følge tall fra forsikringskontoret til organisasjonen kun om lag 1000 studenter som har benyttet seg av tilbudet. Christian Cappelen ved NSO Forsikringskontor, mener det har vært dårlig markedsføring fra studentorganisasjonens side. Fordi organisasjonens styre er på valg hvert år, mener han det fører til lite kontinuitet i markedsføringen av avtalen over tid

—Organisasjonen har ikke lykkes i markedsføringen. Det finnes midler til markedsføring hos forsikringsselskapet. Selskapet som står bak har midler til dette, sier Cristian Cappelen

—Det burde være mange flere som benytter seg av forsikringstilbudet. Det er ikke godt nok kjent blant studentene. Vi har snakket om å løfte saken frem. Det er mulig vi skal sette i gang en bevisstgjøringskampanje. Der er viktig at studentene blir mer bevisste, sier Kim Kantardjiev

Mens Studentorganisasjonen tenker på en mulig bevisstgjøring, er Christian Cappelen forundret over det ikke har lykkes å få tak i flere studenter.

—Det er frustrerende å sitte på et kjempegodt produkt som ingen vil ha. Vi har lurt på hvorfor, men kommer ikke til noe godt svar.

Kim Kantardjiev mener at den stramme studentøkonomien gjør at mange ikke kjøper forsikring selv om de tenker på det. En tilleggskostnad på 1200 kroner er mye for en student som i snitt får i underkant av 9000 kroner i måneden i lån. Det er i følge Kim Kantardjiev nesten en hel måneds matbudsjett, og da tar mange sjansen på at det skal gå bra uten forsikring. Lånekassen utbetaler det større beløp i starten av hvert semester, og her har de en mulighet til selge forsikringen inn til studentene.

— Hvis vi ikke har fått hentet inn studentene i august eller januar, er det liten sannsynlighet for at vi greier det. Før du har merket det på kroppen er tolv hundre veldig mye, sier Kim Kantardjiev

 

Satser på foreldrene

—Mange studenter tror også de er forsikret gjennom foreldrene, så finner de ut at de ikke er det når skaden har skjedd, sier  Kim Kantardjiev.

Denne teorien støtter også Christian Cappelen. Han mener det er viktig at studentene setter seg inn i foreldrenes forsikringsvilkår. Hva foreldrenes forsikring dekker varierer sterkt mellom ulike forsikringer og forsikringsselskap.

If Skadeforsikring så et marked i dette og har siden 2006 tilbydd en spesialforsikring til unge som flytter hjemmefra, og denne tilbys til foreldre som allerede er kunder. De har solgt 10-15 tusen slike forsikringer, for det er gjerne foreldrene som tar avsvaret.

—Jeg var ute på høgskoler og universiteter og intervjuet mange studenter i arbeidet med å utvikle startpakke forsikringen. Det var slående hvor lite bevissthet det var rundt forsikring. Man kan jo havne i ruin i ung alder. Vi ha fortsatt mye ugjort her. Det er en god strategi å ta det gjennom foreldrene, sier Rune Smådal, Produktsjef i If Skadeforsikring.

Selskapet satser nå på markedsføring på internett, og sosiale medier som Facebook for å nå direkte ut til unge mennesker. Det er en jobb å gjøre for å få studentene mer bevisst.

—Foreldrene og studentorganisasjonene har jeg mest tro på, sier Rune Smådal i If Skadeforsikring.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer