Færre dødsbranner

Gå til hovedinnhold

Færre dødsbranner

I 2015 opplevde vi tidenes laveste antall omkomne i brann her hjemme.

REDDER LIV: Har du nok røykvarslere hjemme? Og ikke minst, er du flink til å sjekke at de faktisk fungerer?

I snitt har det hvert år omkommet 64 personer i brann siden 1979.

I 2015 har det omkommet 35 personer når det gjenstår to dager av året.

Det er det laveste tallet siden man begynte registrering av omkomne i 1979.

- Oppsiktsvekkende 

De laveste tallene som er registret før 2015 er 41 omkomne i 2012, og 46 omkomne i 2011.

- Hver enkelt omkommet er selvfølgelig én for mye, men dette er oppsiktsvekkende lavt tall. Dette inspirerer DSB og helt sikkert også forebyggerne i brannvesenene og i eltilsynet til forsterket innsats videre, sier Hans Kristian Madsen, avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 
Det har vært en nedgang i både antall branner og antall omkomne over tid, selv om enkelte år skiller seg ut i negativ retning.
 
- Målrettet forebyggende arbeid og brannvernkampanjer utført av brannvesen, lokale eltilsyn, forsikringsbransjen, Norsk brannvernforening og DSB kan være en medvirkende årsak til disse gode tallene. Vi jobber også bevisst med tiltak rettet mot risikogruppene, sier Madsen.

Eldre rammes hardest

Det er i stor grad personer som tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig gjelder dette eldre mennesker.

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.
 
- Andelen eldre vil øke kraftig i årene som kommer og mange av disse vil ikke fullt ut være i stand til å ivareta egen brannsikkerhet. Pårørende er derfor en svært viktig ressurs i det brannforebyggende arbeidet.
 
De flest dødsbranner inntreffer i årets kalde måneder. Helgene er mest utsatt, spesielt på natten når de fleste sover.
 
- Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. All erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere som redder flest liv, avslutter Madsen.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer