Farlige LED-lamper i norske butikker

Gå til hovedinnhold

Farlige LED-lamper i norske butikker

Fire av fem LED-lamper som ble testet i Norge hadde alvorlige avvik. Flere av de kan føre til personskade.

En undersøkelse gjennomført av 20 europeiske myndigheter viser at nesten halvparten av LED-lampene måtte trekkes fra markedet fordi de ikke fylte EUs produktkrav. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har deltatt i markedskontrollen fra norsk side.

I Norge ble det plukket ut fem LED flomlys/arbeidslamper som omsettes på det norske markedet til markedskontrollen. Resultatet viste at fire av fem lamper etter DSBs vurdering har alvorlige avvik fra både de elektriske sikkerhetskravene og EMC. DSB følger opp de aktuelle markedsaktørene og har varslet omsetningsforbud for fire av produktene.

- Det var bare to av LED-lampene for flomlys som fylte de tekniske og formelle kravene. Dette er svært alvorlig. Vi håper at markedskontrollen kan gjøre at etterlevelsen av kravene i regelverket blir bedre i fremtiden, uttaler avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Halvparten trukket

I alt ble 87 LED-lamper av typen flomlys og arbeidslys testet. Resultatet viser at så mange som 47 prosent av lampene måtte trekkes fra det europeiske markedet som følge av testen.

- Gjennom deltakelse i prosjektet har DSB bidratt til å fjerne et betydelig antall farlige LED-lamper fra det europeiske markedet, og dermed bidratt til å gjøre EU litt sikrere, sier Rygh Pedersen

At så mange som 47 prosent av LED-lampene som ble testet ble trukket tilbake fra det europeiske markedet indikerer at produsenter og importører ikke har tatt den europeiske lovgivningen til følge før de har plassert LED-lampene i det europeiske markedet. Det er bare ti prosent av produktene som tilfredsstilte produktkravene, skriver DSB i en uttalelse.

Formelle krav

Før en produsent, importør eller distributør kan legge et produkt ut for salg på det europeiske markedet må de formelle kravene være oppfylt. I prosjektet ble etterfølgelse av krav til samsvarserklæring, korrekt merking (CE-merking), krav til sporbarhet og teknisk dokumentasjon kontrollert.

54 prosent av LED-lampene tilfredsstilte ikke de formelle kravene. Alle unntatt en av de kontrollerte produktene var CE-merket, og omtrent 17 prosent hadde ikke samsvarserklæring.

De fleste LED-lampene var av kinesisk opprinnelse. I 20 prosent av tilfellene var opprinnelsen til produktet ikke oppgitt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler