Antall innbrudd øker

Gå til hovedinnhold

Antall innbrudd øker

Fjorårets nedgang i innbrudd ser ut til å være en kortvarig trend.

Tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at det har vært 25 107 boliginnbrudd her i landet så langt i år.

Mens det i fjor var en nedgang i antall innbrudd, er det så langt i år meldt om rundt 2800 innbrudd i måneden i gjennomsnitt, melder NTB.

Det er en økning på 7 prosent fra samme periode i fjor.

Organisert kriminalitet

Det er utbetalt 390 millioner kroner i erstatning knyttet til innbrudd og tyveri i år.

– Det er ut fra disse tallene grunn til å frykte at nedgangen vi så i 2011, kun var kortvarig, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon.

Ifølge Osland er utfordringene knyttet til organisert kriminalitet fra Øst-Europa store.

– Utenlandske banders aktivitet i Norge går i bølger. Nordmenn har stadig større verdier i sine boliger, og det høye norske velstandsnivået er fristende for organiserte kriminelle fra Øst-Europa, sier Osland.

– Tyvene er i stor grad omreisende og bruker tid på å spane før de slår til. Mange av tyvene er effektive og raske både med å bryte seg inn og forlate boligene, fortsetter han.

- Stor utfordring

- Innbrudd i privatboliger er helt klart en stor utfordring for politiet, og vi ser alvorlig på problemet. Før var det mer lokale kriminelle og rusmisbrukere som sto for denne typen kriminalitet, mens det i dag i stor grad er godt planlagte raid utført av store internasjonale bander. Disse er godt organiserte, med bakmenn som hvitvasker før vi rekker å ta dem, sier Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund.

Han sier vi må innse at norske hjem er som en honningkrukke, og at vi er utsatte for denne typen kriminalitet. Johannessen forteller også at politiet ikke har nok ressurser til å følge opp alle anmeldelsene av innbrudd.

 - Vi er underdimensjonert så det holder, og har faktisk den dårligste politibemanningen i hele Europa. Vi har en lang vei igjen å gå med tanke på at vi mangler hele 3000 politifolk.  Det er hverdagskriminaliteten som innbrudd i hus, hytte og bil som rammer flest og derfor burde hatt høyere prioritet og oppklaringsprosent, men slik situasjonen er nå må noe nedprioriteres.

Han mener likevel at folk er blitt flinkere til å tenke forebyggende.

- Inntrengere i eget hjem kan føre til at vi føler oss utrygge, så det er viktig å unngå innbrudd ved hjelp av små enkle grep når vi reiser bort. Ikke synliggjør at du er lenge borte ved å la postkassen være full eller ved å la alle lys være slukket. Naboen kan hjelpe deg med å sette ut søppeldunkene slik at de blir tømt, og lage synlige spor i snøen utenfor huset ditt. Boligalarm er heller ikke dumt, sier han.

 

 

Fakta:

Anmeldelsene for grove tyverier fra villa og leilighet gikk i 2011 ned med henholdsvis 29,5 og 16 prosent.

Det var i fjor også en nedgang i vinningsforbrytelser på 2,8 prosent sammenlignet med 2010.

Men i år endrer det seg igjen. Antall grove tyverier har en tydelig økning fra første halvår 2011 til første halvår 2012, på totalt 12,2 prosent.

Antall saker i forbindelse med grovt tyveri fra person på offentlig sted økte med 31,5 prosent i samme periode. I femårsperioden er det en økning på hele 79 prosent.

Så langt i år er det meldt rundt 2800 innbrudd i måneden i gjennomsnitt. Det er en økning på 7 prosent fra samme periode i fjor.

Kilde: Politiets fellesforbund.