Tester fremtidens strømmålere

Gå til hovedinnhold

Tester fremtidens strømmålere

25 000 norske hjem skal teste ut nyskapende løsninger som viser strømforbruket i sanntid.

25 000 norske hjem skal teste ut nyskapende løsninger som viser strømforbruket i sanntid. Enovas konkurranse overfor kraftbransjen ga så gode tilbud at Enova velger å bruke dobbelt så mye penger på pilotprosjektet.

– Det var stor interesse for konkurransen i bransjen, og vi fikk inn mange og gode tilbud. Vi hadde på forhånd antydet en ramme på 30 millioner kroner, men kvaliteten i tilbudene var så høy at vi velger å støtte sju prosjekter med til sammen 59,7 millioner, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Motiverer til strømsparing

Innen 2019 skal digitale strømmålere, såkalte AMS-målere, installeres i alle norske husholdninger. Dette gir nye muligheter – både for kraftbransjen og forbrukerne. Enova og Norges vassdrags- og energidirektoreat (NVE) ønsker at målerne får følge av smarte løsninger som kan motivere forbrukerne til å spare strøm. I samarbeid med NVE utlyste derfor Enova tidligere i år konkurransen hvor kraftbransjen fikk mulighet til å delfinansiere pilotprosjekter som prøver ut ulike teknologier, tjenester og forretningsmodeller for slike løsninger.

– NVE er opptatt av at forbrukerne tar i bruk mulighetene som følger med utrullingen av smarte målere, og vi tror disse pilotprosjektene vil kunne stimulere markedet til å utvikle tjenester som forbrukeren vil ha nytte av. Vi er svært fornøyde med at Enova bruker 59,7 millioner på smartere strømforbruk, sier Heidi Kvalvåg, seksjonsleder for sluttbrukermarkedet i NVE.

– Vi er glade for at så mange aktører var interesserte i å være med på teste ut løsninger som gir folk sanntidsinformasjon om strømforbruket deres. Dette gir oss god tro på at vi vil finne frem til de løsningene som fungerer best for å motivere til å spare strøm, sier Leistad i Enova.

Erfaringer fra andre land viser at informasjon om faktisk strømforbruk og kostnader gjør kunder mer bevisste eget forbruk, og kan gi en umiddelbar energibesparelse på rundt ti prosent – men at det avhenger av både løsning, gjennomføring og oppfølging.

Stort prosjekt

Oppstart blir i 2016, og prosjektet skal vare ut 2021. Rundt 25 000 husholdninger rundt omkring i landet vil få muligheten til å teste ut morgendagens strømhverdag.

– Dette blir et nyttig prosjekt for bransjen som helhet. Nå går vi fra å spekulere på hva som vil fungere, til å finne det ut. Kunnskapen som skapes gjennom prosjektet kan brukes videre både nasjonalt og internasjonalt, sier Leistad, som synes konkurranseformen har vært vellykket.

– Dette er en ny måte for Enova å jobbe på, og avhengig av resultatene er dette noe vi kan tenke oss å gjøre mer av. Vi vil også invitere bransjen til videre dialog om hvordan de smarte strømmålerne kan utnyttes best mulig, sier Leistad.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer