Problematisk med enkel energimerking

Gå til hovedinnhold

Problematisk med enkel energimerking

Mange ville antagelig fått et bedre energimerke til boligen dersom de valgte den avanserte merkemetoden. Men åtti prosent velger den enkle.

– Den enkle selvangivelsesordningen som Enova så sterkt promoterer er laget for atypiske boliger; boliger som ikke er rehabilitert eller endret siden byggeåret. Slike boliger utgjør faktisk en liten andel av totalvolumet, sier Jo Morten Nordbye, markeds- og salgssjef i konsulentfirmaet Seen Nordic, som har spesialisert seg på energimerking av bygg. Han mener mange huseiere går glipp av et godt energimerke fordi de velger enkel merking.

 

Flest velger enkel løsning

Til nå har over 50 000 huseiere energimerket boligen sin. Av disse har rundt åtti prosent valgt den enkle løsningen. Mange av disse har trolig gjort endringer og forbedringer på huset siden byggeåret. I den enkle energimerkingen kommer slike forbedringer ikke med.

– Jeg bor selv i et tømmerhus fra 1952. Da jeg valgte den enkle måten å energimerke huset på, fikk det karakteren E. Men med den avanserte versjonen, der jeg blant annet fikk registrert den nye varmepumpen, etterisoleringen og de nye vinduene, gikk huset opp til karakteren C. Skal du selge boligen kan slike forskjeller utgjøre flere hundre tusen kroner, sier Nordbye.

Han mener forbrukerne må gjøres oppmerksomme på forskjellen mellom den avanserte og enkle energimerkingen før de begynner merkingen. Da kan de lettere ta stilling til hvilken versjon de vil bruke, samt til om de vil gjøre det selv eller få inn profesjonell hjelp. Nordbye avviser at utspillet kommer fordi han selv selger energimerketjenester.

– Vi ønsker at flest mulig skal få et riktig merke, ellers vil jo ordningen undergraves helt. Men folk kan ikke ta gode avgjørelser dersom de ikke vet hva de ulike alternativene innebærer, påpeker han.

 

Kan bli endringer

Medierådgiver i Energimerking.no, Hilde Totland Harket, er kjent med kritikken fra Seen Nordic. Hun opplyser at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), som står for energimerkeordningen, gjør det de kan for å gi god informasjon til forbrukerne med de midlene de har. Hun ser ikke bort ifra at det kan bli en endring på nettsidene etter hvert.

– Vi har snakket om å gjøre visse endringer. Derfor er det viktig med tilbakemeldinger både fra profesjonelle og vanlige forbrukere, sier hun, og oppfordrer folk som har synspunkter på ordningen til å si sin mening til Enova eller NVE.

 

Tungvinn innlogging

Det nytter imidlertid ikke å klage på innloggingssystemet med MinID. Innloggingen virker tungvinn for mange huseiere, men den er helt nødvendig og kommer ikke til å endres, sier Harket:

– Det er en sikkerhetsanordning vi ikke kan gjøre noe med. Det er for man ikke skal kunne gå inn og klusse med naboens eiendom. Man kan jo heller ikke gå inn og endre andres selvangivelse, sier Harket.

Hun forteller videre at mange blir skuffet over at huset deres får lav energikarakter.

– De har kanskje pusset opp innvendig så det ser fint ut, og tenker ikke over at bygningsmassen ikke nødvendigvis er så god, påpeker Harket. Hun forklarer videre at karakterene A og B er forbeholdt dagens nye passiv- og lavenergihus; C og D er standard for nybygg i dag, mens eldre boligmasse stort sett får E, F eller G.

– Jeg bor selv i et 13 år gammelt hus, det fikk karakteren E, sier Harket. Slik sett treffer hun gjennomsnittet godt: av de rundt 50 000 boligene som er energimerket til nå, er gjennomsnittskarakteren E og oransje oppvarmingsmerke.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer