Energiattesten kan være avslørende

Gå til hovedinnhold

Energiattesten kan være avslørende

Ved salg og utleie skal alle boliger over 50 kvadratmeter ha energiattest

Skal du selge eller leie ut bolig bør du legge litt arbeid i energimerkingen. Du må regne med at bevisste boligkjøpere og leietakere vil se nøye på energiattesten. Den forteller mye om boligens energitekniske tilstand, og den gir således en god indikasjon på om oppvarmingsutgiftene blir høye eller lave i forhold til andre tilsvarende boliger. En dårlig karakter kan være svært avslørende, mens en god energikarakter ikke er noen garanti mot behov for vedlikehold og utbedringer. Energimerket er ikke en generell vurdering av boligens tekniske tilstand, det er kun en beskrivelse av energieffektivitet og oppvarmingskilder. Merkingen sier heller ikke noe om husstandens vaner.

 

Vær nøye når du skal selge

 

Energiattesten skal være en del av markedsføringen av en bolig ved salg og utleie, og energi- og oppvarmingskarakterene skal oppgis. Det betyr at feilaktige opplysninger i ytterste konsekvens kan bli betraktet som et reklamasjonsgrunnlag.

Dersom selger har brukt feilaktige opplysninger som igjen har gitt for god energikarakter, kan det bety at kjøper får gale forventninger om teknisk standard og i forhold til energiforbruk. I verste fall kan det utløse krav om erstatning eller prisavslag. Som selger må du derfor være like grundig med energiattesten som med andre egenerklæringer.

 

Lett å gjøre det selv

 

Det er ikke nødvendig å betale dyrt for å få en ekspert til å utføre merkingen. Mange tilbyr merking mot betaling, men du kan gjøre det selv på internett, og du kan velge å gjøre det enkelt eller detaljert. Detaljert merking krever at man setter seg inn i ulike bygningsmessige detaljer, men det vil hele tiden være mulig å velge standardverdier når man er usikker på hvilke utbedringer som er foretatt eller ikke kjenner de tekniske løsningene godt nok.

Ønsker du derimot å overlate jobben til andre, vil de fleste takstmenn kunne hjelpe. De vil gjerne argumentere med at det har en egenverdi at merkingen er utført av en ekspert ved et salg. Samtidig er det du som kjenner boligen best, og som må skaffe til veie de nødvendige opplysningene uansett.

Fremgangsmåten er godt forklart, og hvis du er usikker kan du overlate til programmet å velge. Men; jo mer detaljerte opplysninger du ligger inn, dessto bedre. Ved å velge enkel merking eller ved å hoppe over enkelte detaljer kan du risikere at du går glipp av en bedre karakter.

 

Husk ny merking etter tiltak

 

Hvis du gjennomfører vesentlige energieffektiviseringstiltak etter at du har merket boligen, bør du merke den på nytt. Det kan også være grunn til å gjenta merkingen fra tid til annen.

Energimerkeordningen er relativt ny, og systemet har fortsatt mangler som man må regne med at vil bli rettet opp etter hvert. Det kan være energibesparende tiltak eller konstruksjonmessige løsninger som ikke lar seg registrere slik systemet er i dag..

 

Energikarakteren

 

Energimerket består av en energikarakter og en  oppvarmingskarakter. Energikarakteren viser hvor energieffektiv boligen er. God energikarakter betyr at boligen har høy teknisk kvalitet, forutsatt at eventuelle tiltak er gjennomført på en korrekt måte.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av behovet for romoppvarming og varmtvann som dekkes av elektrisitet, olje og gass. Dette kan sies å være et uttrykk for hvor klimavennlig boligen er. En grønn karakter betyr at du bruker fornybar, miljøvenn energi, mens en rød karakter betyr at boligen er avhengig av elektrisitet, olje og gass. En rød oppvarmingskarakter kan bety at den energikilden du bruker vil bli dyrere i bruk i årene som kommer. Myndighetene vil stimulere til omlegging til klimavennlig oppvarming, og det kan skje med støtteordninger og gjennom avgifter.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer