Elektronisk strømmåling på vent

Gå til hovedinnhold

Elektronisk strømmåling på vent

Du må vente lenge på å få en smart strømmåler installert hjemme.

FORBRUK: De nye målerne vil ikke bare gi deg informasjon om forbruk, de skal også gi deg prisinformasjon. FOTO: ScandinavianStockPhoto.

Det er Olje- og energidepartementet som har bedt NVE utsette siste frist for utrullingen av elektronisk strømmåling med to år.

Det betyr at fristen vil være så langt frem i tid som 1. januar 2019.

Du kan med andre ord bli nødt til å vente svært lenge før du får en smart strømmåler i hus.

Pris og forbruk

Automatiske strømmålere, AMS, kan bidra til at vi alle får en bedre styring av strømbruken vår. 

De smarte strømmålerne som blir plassert hjemme hos kunden, gjør nemlig at man kan motta informasjon om priser og forbruk. 

Det var helt tilbake  i 1999 at myndighetene vedtok forskriften som AMS bygger på, og implementeringen skulle være i 2007. Senere ble det utsatt til 2011 og senere til 2013.

Så ble det lagt opp til at nettselskapene skulle finansiere og stå for utskiftingen av alle gamle målere innen 2017, noe som nå blir ytterligere utsatt.

Avgjøres i mars

Forbrukerrådet er en av de som har vært en pådriver for elektronisk strømmåling, og som ønsker seg en rask gjennomføring.

De mener det er uheldig at utrullingen nå skyves ut i tid.

- Dette handler om å venne seg til gode handlingsmønstre som reduserer energiforbruket, og som representerer så vel privatøkonomiske som miljømessige gode løsninger. Og denne formen for to-veiskommunikasjon sikrer også at strømkunder får en faktura som stemmer med eget faktisk forbruk, skriver Thomas Bartholdsen, fagdirektør på boligavdelingen, på Forbrukerrådets nettside.

NVE skal også presisere unntaksmulighetene og vurdere noe mer omfattende unntaksbestemmelser enn det som det tidligere var lagt opp til.

OED ber NVE komme med forslag til endringer i avregningsforskriften innen 15. mars 2013.

loo@huseierne.no

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler