Mer varme med nye ovner

Gå til hovedinnhold

Mer varme med nye ovner

Lukkede vedovner med ny teknologi har høyere virkningsgrad enn tilsvarende ovner med gammel teknologi.

 

Ifølge Sintef Energiforskning kan vedovner med gammel teknologi som blir fyrt med god lufttilførsel ha en virkningsgrad på opp mot 70 – 75 prosent. Når disse ovnene fyres med redusert lufttilførsel, slik det ofte blir gjort, blir virkningsgraden redusert til 35 – 40 prosent. Til sammenligning kan en lukket ovn med ny teknologi som fyres med god lufttilførsel ha en virkningsgrad på opptil 80 prosent. Selv når disse ovnene fyres med redusert lufttilførsel beholder de en virkningsgrad på 70 – 75 prosent. Virkningsgraden på en peis kan i beste fall bli 15 prosent.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at nesten 1,4 millioner tonn ved ble brukt til oppvarming av norske boliger i 2009. Det er en økning på 9 prosent fra året før. Det er mange årsaker til at vedforbruket varierer fra ett år til et annet, melder SSB, men når det blir ekstra kaldt stiger som regel strømprisene. Når strømmer er dyr er det mange som foretrekker å fyre mer med ved.

Vedforbruket ga til sammen 3,5 TWh. Det teoretiske energiinnholdet i veden er nesten dobbelt så stort.

 

Gamle ovner forurenser mest

 

Ved er en såkalt klimanøytral energikilde, fordi CO2-utslippene ved vedfyring tilsvarer det som dannes når plantene råtner i naturen. Men vedfyring er fortsatt den største kilden til utslipp av svevestøv her i landet. Utslippet av svevestøv økte betydelig fra 2008 til 2009. Dette skyldes først og fremst økt bruk av gamle ovner.

Tester i laboratorium tyder på at lukkede ovner med gammel teknologi slipper ut fem til seks ganger så mye svevestøv som lukkede ovner med ny teknologi.

I 2009 hadde ca. 560 000 husholdninger i Norge såkalte rentbrennende ovner; det vil si ovner som er produsert etter 1998. Flere og flere investerer i ny teknologi, men fortsatt fyres det mest i gamle ovner med gammel teknologi. Utslippsregnskapet fra Statistisk Sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet viser at 54 prosent av veden brukes i gamle lukkede ovner. 43 prosent av veden blir brent i ovner med ny teknologi. Utslippsregnskapet viser også at av totalt 27 601 tonn svevestøv som skyldes vedfyring, kommer hele 87 prosent fra de gamle ovnene.

                       

Mer peiskos på hytta

 

Nærmere 206 000 tonn ved gikk opp i røyk i fritidsboliger siste år. Dette er også en økning fra året før. 13 prosent av veden ble brukt i åpen peis. Til sammenligning ble bare tre prosent av veden brent i åpen peis i boligene våre.

I fritidsboligene våre er det bare 28 prosent av veden som blir brent i nye, rentbrennende ovner.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer