Lettere å ansette en utlending

Gå til hovedinnhold

Lettere å ansette en utlending

Nå er det enklere enn noen gang å skaffe rimelig utenlandsk arbeidskraft til å gjøre oppussingsjobben.

 

- En arbeidstaker som tropper opp på kontoret vårt med en kontrakt fra arbeidsgiver kan i løpet av fem dager få godkjent arbeidstillatelse i Norge, forteller Lene Hagen, leder for det nyåpnede Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere. Dette gjelder for arbeidstakere fra EU/EØS land, men servicesenteret, som er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet, tilbyr også hjelp til faglærte fra land utenfor EØS.

Har du fullmakt, kan du som arbeidsgiver eventuelt møte opp på kontoret selv og søke på vegne av snekkeren eller maleren du har ansatt. Foreløpig finnes dette tilbudet kun i Oslo, men kontoret behandler saker fra hele landet, og på sikt planlegges det å åpne tilsvarende tilbud også i andre byer.

- Vi vurderer å etablere tilsvarende sentre i de største byene der det er mest behov, forteller Hagen.

I dag er over halvparten av de besøkende på senteret fra Polen. Deretter følger Tyskland, Litauen og Storbritannia. En tredjedel av dem som henvender seg jobber innen bygg og anlegg.

Husk at dersom du skaffer arbeidskraft på denne måte, må du følge de reglene som gjelder for arbeidsgivere. Det betyr at du må betale arbeidsgiveravgift, sørge for å trekke skatt og sende inn lønns- og trekkoppgave.

 

Gjør det enkelt

Synes du det blir for komplisert å ta på deg rollen som arbeidsgiver, kan du få en selvstendig næringsdrivende til å gjøre jobben for deg. Stadig flere polakker driver egne selskaper her i landet, og kan ansettes på lik linje med hvilket som helst annet håndverkerfirma. Det er heller ikke noe i veien for å ansette en som driver firma i hjemlandet, men da bør du for sikkerhets skyld be om en bekreftelse fra skattemyndighetene der.

Den aller enkleste løsningen er å gå gjennom et formidlingsbyrå. Da slipper du jobben med å lete frem en håndverker selv, og får en mellommann som både kan gå god for kvaliteten på arbeidet og hjelpe deg å kommunisere med håndverkerne dersom det er nødvendig.

 

Fakta

 

Ansettelse av arbeidstakere med arbeidstillatelse

 • Arbeidstaker må skatte i Norge, og du må sørge for å trekke skatt.
 • Han eller hun må fylle ut en norsk selvangivelse.
 • Overstiger lønnsutbetalingen 50 000 må du registrere deg som arbeidsgiver og betale arbeidsgiveravgift.
 • Du står ansvarlig for å sende en lønnsoppgave til skattemyndighetene.
 • En standard arbeidsavtale er tilgjengelig på en rekke østeuropeiske språk samt norsk og engelsk på Arbeidstilsynets nettsider.

 

Ansettelse av selvstendig næringsdrivende

 • Driver vedkommende firma i hjemlandet bør du skaffe en bekreftelse fra skattemyndighetene der.
 • Du slipper å registrere deg som arbeidsgiver.
 • Skatt, lønns- og trekkoppgave er ikke ditt ansvar.

 

Ansettelse av arbeidstaker uten arbeids- og oppholdstillatelse

 • Arbeidstaker må først ha et konkret jobbtilbud, og et ansettelsesbevis må fylles ut.
 • Ansettelsesbeviset må tas med til det lokale politidistriktet eller Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere for å søke om arbeidstillatelse.
 • Søker du om arbeidstillatelse på vegne av arbeidstaker må han eller hun fylle ut et fullmaktsskjema.
 • Et ferdig utfylt søknadsskjema med passbilde, ansettelsesbevis og kopi av arbeidstakers pass må også leveres.
 • Går søknaden gjennom, kan vedkommende begynne å arbeide.
 • Etter syv dager må arbeidsforholdet registreres i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.
 • Søknadsskjema, ansettelsesbevis og fullmaktsskjema fås på Utlendingsdirektoratets hjemmeside.

www.skatteetaten.no

www.eures.no

www.udi.no

www.arbeidstilsynet.no

www.sua.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer