Ved kan redde lommeboka i vinter

Gå til hovedinnhold

Ved kan redde lommeboka i vinter

I vinter kan vi få den høyeste strømprisen siden 2011. Enkelte spekulerer i priser opp mot 150 øre/kWh for sluttbrukeren. Da kan ved bli redningen.

Analysesjefen i analysebyrået Wattsight, Tor Reier Lilleholt, forteller at vi kan få strømpriser opp mot over 50 øre/kWh den kommende vinteren, sammenlignet med 31,9 øre/kWh i januar 2018.   

- Uavhengig av hvilket vær vi får i høst tror jeg strømprisene i vinter vil bli vesentlig høyere enn i fjor. En veldig mild vinter kan senke prisene noe, men dette har vi ingen garantier for, sier han. 

- Så vidt jeg vet er dette første gang i historien vi ser slike priser, fortsetter Tor Reier Lilleholt.

I januar 2018 var strømprisen i snitt 31,9 øre/kWh. Spotprisen for vinteren er nå priset til over 50 øre/kWh for hele vinteren på strømbørsen Nasdaq. En tørr høst kan heve prisene ytterligere 50 prosent opp mot 75 øre/kWh i vinter. I tillegg kommer forbruksavgiften, nettleie og moms. Det kan bli den høyeste strømprisen siden 2011. 

Tor Reier Lilleholt forteller at den tørre sommeren, kombinert med en kraftig stigning i prisene på kull- og gassproduksjon i Europa og et kraftig løft i klimaavgiftene på CO2 bidrar til å løfte de norske strømprisene betydelig fremover.

Mindre sårbar mot svingninger i strømprisen

Kommunikasjonssjef i Enova SF, Eiliv Flakne, mener nordmenn bør ha alternative oppvarmingskilder i hus for å være mindre sårbare mot svingninger i strømprisen. 

– Vedfyring er klimavennlig og et godt oppvarmingsalternativ til strøm. I tillegg til å være en sikkerhet ved strømbrudd, gjør en rentbrennende vedovn deg mindre sårbar mot svingninger i strømprisene. Strømprisen er som oftest høyest om vinteren, og da kan det være lurt med en vedovn som kan dekke halvparten av oppvarmingsbehovet ditt. Hvor mye du kan spare avhenger naturligvis også av prisen på veden, men med normale priser på strøm og ved, anslår vi at en kan spare cirka     1 700 kroner årlig med en rentbrennende vedovn i huset i en normal enebolig, sier Eiliv Flakne.

Få tak i ved

For å spare mest mulig oppfordrer styreleder i bransjeforeningen Norsk Varme, Steinar Vigdal, nordmenn til å skifte til en rentbrennende vedovn. Mange norske kommuner har innført panteordninger for de gamle ovnene. 

Når du handler ved er det også viktig å sjekke at veden er tørr.

- Ca. 50 prosent av vedovnene som finnes i norske hjem er av den gamle forurensende sorten. Disse vedovnene brenner langt dårligere enn de nye vedovnene. De nye ovnene gir mer energi per kubbe, noe som gjør at du trenger mindre ved når du fyrer, sier Steinar Vigdal. 

Vigdal oppfordrer også nordmenn til å gå til anskaffelse av ved fortest mulig. Og det er smartere å gjøre det nå enn å vente for lenge. 

- I fjor ble det kaostilstander da kulden kom. Og vedmangel flere steder i landet. Hvis man ikke ønsker å betale i dyre dommer for en liten sekk ved, vil jeg anbefale folk å skaffe et større kvanta ved så raskt som mulig. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer